Clean Earth Capital je kompanija za razradu ekološki održivih građevinskih projekata koju je 2006. godine osnovao Philip H. Bay. Od samog početka, ova kompanija i gospodin Bay vodili su nekoliko značajnih projekata kako u Evropi tako i u Americi, a 2011. godine osnovan je Clean Earth Capital Srbija u gradu Nišu i započeo je projekat mešovite namene Novi Nis.

Kao kompaniji u razvoju, vođenoj pravim vrednostima, osnovni cilj Clean Earth Capital-a je da promeni način na koji se projekti nekretnina koncipiraju, projektuju, realizuju, a prihvatljivi su od strane stanovnika, investitora i zajednice.

Korak po korak i projekat po projekat, težimo da, kad god smo u mogućnosti, budemo primer drugima i isporučimo netipične tehnike gradnje, alternativna energetska rešenja i podstičemo dizajn i korišćenje materijala koji će, nadamo se, inspirisati živote naših klijenata i partnera.

Naša kompanija će razvijati i graditi samo objekte koji imaju nultu emisiju ugljenika do kraja ove decenije.